Učenie pre život

Prvých šesť rokov v živote dieťaťa je kľúčových, vtedy sa naša osobnosť formuje, vtedy sa často rozhoduje, čo v živote dosiahneme. V rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net zameranej na pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín je na Slovensku spustený jedinečný program Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len snami.

Bezplatný program Učenie pre život sa odohráva v materských centrách a pomáha znevýhodneným rodinám, v ktorých žijú deti do 6 rokov. Sú to rodiny, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím, v ktorých rodičia nemôžu pracovať alebo je ich príjem veľmi nízky, či žijú vo vylúčených komunitách. Rozdiel oproti rodinám so zdravými deťmi a s pracujúcimi rodičmi je v tom, čo môžu svojim deťom dať v podobe vzdelania a šance na lepší život. Tieto rozdiely sa však dajú zmenšiť alebo aj úplne zotrieť. Preto sa tieto rodiny raz týždenne stretávajú v materských centrách na workshopoch a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.